ספרי נהג סקניה

ספר נהג משאית (מנוע 13 / 9 ליטר)

ספר נהג משאית (מנוע 16 ליטר V8)

ספר נהג אוטובוס תיירותי / I6

ספר נהג אוטובוס ממוגן