MINExpo 2021: סקניה מעלה הילוך עם משאיות 8×4 Heavy Tipper

סקניה מציגה בכנס MINExpo כיצד ההתקדמות לקיימות הולך יד ביד עם רציפות ויעילות תפעולית יוצאות מן הכלל. בביתן של סקניה יוצגו משאיות מדגם 8×4 Heavy Tipper ו- 6×4 tractor מסדרת התובלה HX. "יש לנו את הכלים להוכיח כי תחום הכרייה נמצא בין הענפים שבהם המעבר לעבר פתרונות ברי קיימא מועיל לכל הצדדים המעורבים", אומר סוון-אריק […]