DHL מפעילה משאית סקניה עם חשמול עילי

פחות רעש, פחות הפרעות, פחות מזהמים. זו המשמעות של דרכים מחושמלות עבור תעשיית התובלה, ו- DHL בין הראשונות לנצל את היתרונות האלה עם משאית סקניה מצוידת בפנטוגרף. בעוד רכבים חשמליים הם הטכנולוגיה המרכזית של סקניה שמקדמת עתיד בר קיימא בתחבורה, החברה ממשיכה לחקור טכנולוגיות חדשות, שאחת מהן היא דרך מחושמלת (e-road). סקניה השיקה את שתי […]